banner banner

Registrácia nového užívateľa

Dôležité!! Registrácia je potrebná pre nosiča reklamy aj pre zadávateľa! Nosič reklamy získava registráciou prístup k pridávaniu automobilov na ktorých bude voziť reklamu a pridávaniu fotografíí k reklamným kampaniam. Zadávateľ reklamy získa prístup k štatistikám, fotografiam a faktúram ku konkrétnym kampaniam. Registrácia je spoločná pre obe strany, preto je nutné v ďaľšom bode zvoliť, či ste nosič alebo zadávateľ reklamy!

Údaje označené * sú povinné.


Typ užívateľa
Základné údaje


Adresa


Prihlasovacie údajeleft left